Kontakt

KONTAKT

Daluma žeriavy a dráhy s.r.o.

Sídlo firmy:

Hlavná 337/54

067 77  Zemplínske Hámre

IČO: 47017155,

DIČ: 2023701174

IČ DPH: SK2023701174

Zapísana:

Obchodný register Okresného súdu Prešov,

Oddiel Sro., vl.č. 27486/P

Prevádzka:

Suchý Jarok 2812,

066 01 Humenné

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľubomír Janovský

Tel. č.: 0918  687 217